ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

Предлагаме цялостни решения, включващи проектиране, производство и пуск в експлоатация на пречиствателни станции за питейни води. Системите ни осигуряват вода с най-добро качество, благодарение на иновативните и доказани технологии, които прилагаме. Стандартизираните ПСПВ са проектирани да обслужват население от 200 до 200 000 души. По-ниски или по-високи дебити предлагаме по спецификации на клиента. След като са напълно произведени, монтирани и тествани в завода, изискванията за строителни работи са минимални. Възможност за модулиране на производството. Лесна инсталация и пуск в експлоатация.

МОБИЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

Целият монтаж и инсталиране се извършват върху структура на ремарке – платформа, което улеснява превозването по шосе. Станциите се управляват и поддържат лесно; не се изисква специализиран персонал; може да оперира само на основата на сол и не е необходим външен енергиен източник. Станциите могат да се приспособят съгласно спецификациите на клиента.

Аварийна станция 3м3/ч с обратна осмоза:
• Предварително филтриране
• Предварително хлориране
• Филтриране
• Дехлориране
• Обратна осмоза
• Крайно хлориране

Пречиствателна станция за речна вода със среден производствен капацитет 5 m3/h. Намалява мътността и дезинфекцира водата, като я превръща в питейна. Процесите на предварително окисляване, коагулация, флокулация, тънкослойно утаяване, резервоар за избистряне, изпомпване за филтриране, пясъчни филтри, дезинфекция, съхранение на преработената вода в собствен резервоар 5 m3 и изпомпване от този резервоар към водоснабдителната мрежа или към повдигнат резервоар.

СОЛАРНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

СЕРИЯ AQUASMART SOLAR
Соларни станции, монтирани върху затворена рамка, напълно автоматизирани, сглобени и фабрично тествани. Основни технологии: дискова филтрация, ултрафилтрация и активен въглен, обратна осмоза.
Максимално производство:
1,5 – 3,0 m3/ч сладка вода (TDS <1000 мг/л)
0,3 m3/ч солена вода (TDS: 1000 – 6000 мг/л)
0,2 м3/ч морска вода (TDS: 35 000 – 45 000 мг/л)

ЗА ПОРЪЧКА НАТИСНЕТЕ ТУК